پایبندی ایران به برجام به نفع اسرائیل است/ ترامپ برجام را درگیر سیاسی بازی نکند

پایبندی ایران به برجام به نفع اسرائیل است/ ترامپ برجام را درگیر سیاسی بازی نکند
روزنامه جروزالم پست به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد توافق هسته‌ای ایران را درگیر سیاسی بازی نکند زیرا پایبندی تهران به برجام، به نفع اسرائیل، آمریکا و اروپاست.

پایبندی ایران به برجام به نفع اسرائیل است/ ترامپ برجام را درگیر سیاسی بازی نکند

روزنامه جروزالم پست به رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد توافق هسته‌ای ایران را درگیر سیاسی بازی نکند زیرا پایبندی تهران به برجام، به نفع اسرائیل، آمریکا و اروپاست.
پایبندی ایران به برجام به نفع اسرائیل است/ ترامپ برجام را درگیر سیاسی بازی نکند

ممکن است بپسندید...