تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت

تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت
فرماندهی «علیات الفرات الاوسط» اعلام کرد که کربلا در عاشورای امسال، میزبان شش میلیون زائر عراقی و 400 هزار زائر خارجی بود.

تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت

فرماندهی «علیات الفرات الاوسط» اعلام کرد که کربلا در عاشورای امسال، میزبان شش میلیون زائر عراقی و 400 هزار زائر خارجی بود.
تعداد زائران حسینی در عاشورا از ۶میلیون نفر فراتر رفت

ممکن است بپسندید...