طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد
وزارت کشور عراق اعلام کرد که طرح امنیتی این وزارتخانه برای تأمین امنیت زائران در دهه اول محرم با موفقیت اجرا شد.

طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

وزارت کشور عراق اعلام کرد که طرح امنیتی این وزارتخانه برای تأمین امنیت زائران در دهه اول محرم با موفقیت اجرا شد.
طرح امنیتی دهه اول محرم در کربلا موفق اجرا شد

ممکن است بپسندید...