مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌های مقیم فولاد شهر اصفهان

مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌های مقیم فولاد شهر اصفهان
لید: مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌ها صبح روز عاشورا در فولادشهر اصفهان برگزار شد که این افراد پس از انجام گل مالی دسته عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) را در این شهر به حرکت در آوردند.

مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌های مقیم فولاد شهر اصفهان

لید: مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌ها صبح روز عاشورا در فولادشهر اصفهان برگزار شد که این افراد پس از انجام گل مالی دسته عزاداری برای اباعبدالله الحسین(ع) را در این شهر به حرکت در آوردند.
مراسم سنتی گل زدن خرم آبادی‌های مقیم فولاد شهر اصفهان

ممکن است بپسندید...