اعزام ۲ کشتی جنگی روسیه به اقیانوس آرام/آمادگی کامل برای جنگ

اعزام ۲ کشتی جنگی روسیه به اقیانوس آرام/آمادگی کامل برای جنگ
در پی افزایش تنش ها در شبه جزیره کره نیروی دریایی روسیه از اعزام ۲ ناو جنگی خود به منطقه آسیا – پاسیفیک و دریای چین جنوبی خبر داد.

اعزام ۲ کشتی جنگی روسیه به اقیانوس آرام/آمادگی کامل برای جنگ

در پی افزایش تنش ها در شبه جزیره کره نیروی دریایی روسیه از اعزام ۲ ناو جنگی خود به منطقه آسیا – پاسیفیک و دریای چین جنوبی خبر داد.
اعزام ۲ کشتی جنگی روسیه به اقیانوس آرام/آمادگی کامل برای جنگ

ممکن است بپسندید...