جان کری: ایران در مذاکرات همه توافق هسته‌ای را پیشاپیش داده است

جان کری: ایران در مذاکرات همه توافق هسته‌ای را پیشاپیش داده است
وزیر خارجه سابق آمریکا در یادداشتی که روزنامه واشنگتن پست آن را منتشر کرده، نوشت؛ ایران در توافق هسته‌ای(برجام) پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد.

جان کری: ایران در مذاکرات همه توافق هسته‌ای را پیشاپیش داده است

وزیر خارجه سابق آمریکا در یادداشتی که روزنامه واشنگتن پست آن را منتشر کرده، نوشت؛ ایران در توافق هسته‌ای(برجام) پیشاپیش همه امتیازاتش را پرداخت کرد.
جان کری: ایران در مذاکرات همه توافق هسته‌ای را پیشاپیش داده است

ممکن است بپسندید...