نقشه اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی ها از قدس اشغالی

نقشه اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی ها از قدس اشغالی
یکی از اعضای کنیست (پارلمان) اسرائیل طرحی را برای ساخت دیوار حائل آماده کرده است که محله‌های عربی را از قدس جدا می‌کند.

نقشه اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی ها از قدس اشغالی

یکی از اعضای کنیست (پارلمان) اسرائیل طرحی را برای ساخت دیوار حائل آماده کرده است که محله‌های عربی را از قدس جدا می‌کند.
نقشه اسرائیل برای بیرون راندن فلسطینی ها از قدس اشغالی

ممکن است بپسندید...