اسامی هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شد

اسامی هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شد
انتخاب آثار بخش بین‌الملل سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توسط یک هیأت انتخاب هفت نفره انجام شد.

اسامی هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شد

انتخاب آثار بخش بین‌الملل سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران توسط یک هیأت انتخاب هفت نفره انجام شد.
اسامی هیات انتخاب بخش بین الملل جشنواره فیلم کوتاه معرفی شد

ممکن است بپسندید...