اوجاقی: اتفاق تاریخی را رقم زدیم/ از دیوار قطور چین عبور کردیم

اوجاقی: اتفاق تاریخی را رقم زدیم/ از دیوار قطور چین عبور کردیم
سرمربی تیم ملی ووشو گفت: کسب عنوان قهرمانی جهان و شکست قهرمان سنتی ووشو جهان، اتفاقی تاریخی در این رشته بود که تنها ایران موفق به انجام آن شد.

اوجاقی: اتفاق تاریخی را رقم زدیم/ از دیوار قطور چین عبور کردیم

سرمربی تیم ملی ووشو گفت: کسب عنوان قهرمانی جهان و شکست قهرمان سنتی ووشو جهان، اتفاقی تاریخی در این رشته بود که تنها ایران موفق به انجام آن شد.
اوجاقی: اتفاق تاریخی را رقم زدیم/ از دیوار قطور چین عبور کردیم

ممکن است بپسندید...