جنگ آتی بر زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز است

جنگ آتی بر زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز است
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله تأکید کرد که پیش بینی می‌کند جنگ آتی بر اماکن مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز باشد.

جنگ آتی بر زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز است

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در واکنش به اظهارات اخیر سید حسن نصرالله تأکید کرد که پیش بینی می‌کند جنگ آتی بر اماکن مسکونی و زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز باشد.
جنگ آتی بر زیرساخت‌های غیرنظامی اسرائیل متمرکز است

ممکن است بپسندید...