سعیدی: دهیاری‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند

سعیدی: دهیاری‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب معافیت مالی دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها در کمیسیون متبوعش خبرداد.

سعیدی: دهیاری‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از تصویب معافیت مالی دهیاری‌ها مانند شهرداری‌ها در کمیسیون متبوعش خبرداد.
سعیدی: دهیاری‌ها از پرداخت مالیات معاف شدند

ممکن است بپسندید...