سفر ظریف به دوحه

سفر ظریف به دوحه
وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش به منطقه پس از عمان وارد قطر شد تا با مقامات این کشور درباره مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه به رایزنی بپردازد.

سفر ظریف به دوحه

وزیر خارجه ایران در ادامه سفرش به منطقه پس از عمان وارد قطر شد تا با مقامات این کشور درباره مناسبات دوجانبه و مسائل منطقه به رایزنی بپردازد.
سفر ظریف به دوحه

ممکن است بپسندید...