«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند

«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند
مدیر مرکز مستند سوره گفت: همانند سال‌های گذشته، آثار خود را در جشنواره عمار شرکت می‌دهیم و امیدواریم در این دوره هم نقاط قوت بیشتر به چشم بیاید.

«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند

مدیر مرکز مستند سوره گفت: همانند سال‌های گذشته، آثار خود را در جشنواره عمار شرکت می‌دهیم و امیدواریم در این دوره هم نقاط قوت بیشتر به چشم بیاید.
«شاهفارسی» و «آیت الله جنتی» به جشنواره عمار می‌آیند

ممکن است بپسندید...