عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟

عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟
نماینده مردم کرمانشاه گفت: هتر است دولت درباره اقداماتی که انجام داده به مردم اطلاع رسانی کند و بگوید پول‌هایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها به کشور آورده در کدام بخش‌ها استفاده کرده است.

عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟

نماینده مردم کرمانشاه گفت: هتر است دولت درباره اقداماتی که انجام داده به مردم اطلاع رسانی کند و بگوید پول‌هایی که از طریق سرمایه گذاری‌ها به کشور آورده در کدام بخش‌ها استفاده کرده است.
عدد و رقم تحویل مردم دادن کار شایسته‌ای نیست/ دولت بگوید ۷۷ میلیارد دلار فاینانس ادعایی را کجا سرمایه‌گذاری کرده؟

ممکن است بپسندید...