کارشناس مسائل عربستان: برکناری ولیعهد پیشین سعودی به لطف آمریکا صورت گرفته است

کارشناس مسائل عربستان: برکناری ولیعهد پیشین سعودی به لطف آمریکا صورت گرفته است
«مضاوی الرشید» استاد دانشگاه انگلیس و کارشناس مسائل عربستان سه شنبه شب در گفت و گو با شبکه خبری المیادین گفت: برکناری «محمد بن نایف» ولیعهد پیشین عربستان از سمتش و بازداشت خانگی وی، به لطف دستگاه اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است.

کارشناس مسائل عربستان: برکناری ولیعهد پیشین سعودی به لطف آمریکا صورت گرفته است

«مضاوی الرشید» استاد دانشگاه انگلیس و کارشناس مسائل عربستان سه شنبه شب در گفت و گو با شبکه خبری المیادین گفت: برکناری «محمد بن نایف» ولیعهد پیشین عربستان از سمتش و بازداشت خانگی وی، به لطف دستگاه اطلاعاتی آمریکا صورت گرفته است.
کارشناس مسائل عربستان: برکناری ولیعهد پیشین سعودی به لطف آمریکا صورت گرفته است

ممکن است بپسندید...