گسترش همکاری گمرکی جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی

گسترش همکاری گمرکی جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی
معاون کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان روز سه شنبه با «دان استاو» سفیر رژیم صهیونیستی در باکو دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه گمرک تاکید کرد .

گسترش همکاری گمرکی جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی

معاون کمیته دولتی گمرک جمهوری آذربایجان روز سه شنبه با «دان استاو» سفیر رژیم صهیونیستی در باکو دیدار و بر گسترش همکاری های دوجانبه در حوزه گمرک تاکید کرد .
گسترش همکاری گمرکی جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی

ممکن است بپسندید...