اعلام یک هفته عزای عمومی در اقلیم کردستان عراق

اعلام یک هفته عزای عمومی در اقلیم کردستان عراق
درپی درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان یک هفته عزای عمومی اعلام کرد.

اعلام یک هفته عزای عمومی در اقلیم کردستان عراق

درپی درگذشت رئیس جمهور پیشین عراق، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان یک هفته عزای عمومی اعلام کرد.
اعلام یک هفته عزای عمومی در اقلیم کردستان عراق

ممکن است بپسندید...