اگر توانایی پرداخت حقوق کارگران «هپکو» و «آذراب» را داشتند چرا آنها را کتک زدند؟/ واردات بی‌رویه کمر تولید ملی را شکسته است

اگر توانایی پرداخت حقوق کارگران «هپکو» و «آذراب» را داشتند چرا آنها را کتک زدند؟/ واردات بی‌رویه کمر تولید ملی را شکسته است
نماینده مردم خمینی شهر گفت: اگر آقایان توانایی حل مشکلات کارگران هپکو و آذراب را داشتند چرا پیش‌تر و قبل از کتک خوردن کارگران مشکلات انها را حل نکردند؟!

اگر توانایی پرداخت حقوق کارگران «هپکو» و «آذراب» را داشتند چرا آنها را کتک زدند؟/ واردات بی‌رویه کمر تولید ملی را شکسته است

نماینده مردم خمینی شهر گفت: اگر آقایان توانایی حل مشکلات کارگران هپکو و آذراب را داشتند چرا پیش‌تر و قبل از کتک خوردن کارگران مشکلات انها را حل نکردند؟!
اگر توانایی پرداخت حقوق کارگران «هپکو» و «آذراب» را داشتند چرا آنها را کتک زدند؟/ واردات بی‌رویه کمر تولید ملی را شکسته است

ممکن است بپسندید...