تمرین پرسپولیس زیر نور و بارش باران

تمرین پرسپولیس زیر نور و بارش باران
تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز خود را زیر نور و بارش باران آغاز کرد.

تمرین پرسپولیس زیر نور و بارش باران

تیم فوتبال پرسپولیس تمرین امروز خود را زیر نور و بارش باران آغاز کرد.
تمرین پرسپولیس زیر نور و بارش باران

ممکن است بپسندید...