جاده کرج-چالوس مسدود شد

جاده کرج-چالوس مسدود شد
مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که جاده کرج – چالوس براثر ریزش کوه در محدوده استان مازندران مسدود شد.

جاده کرج-چالوس مسدود شد

مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد که جاده کرج – چالوس براثر ریزش کوه در محدوده استان مازندران مسدود شد.
جاده کرج-چالوس مسدود شد

ممکن است بپسندید...