رئیس جمهور آمریکا راهی «لاس وگاس» شد

رئیس جمهور آمریکا راهی «لاس وگاس» شد
رئیس جمهور آمریکا برای اطلاع از جزئیات حادثه تیراندازی مرگبار یکشنبه هفته جاری راهی «لاس وگاس» شد.

رئیس جمهور آمریکا راهی «لاس وگاس» شد

رئیس جمهور آمریکا برای اطلاع از جزئیات حادثه تیراندازی مرگبار یکشنبه هفته جاری راهی «لاس وگاس» شد.
رئیس جمهور آمریکا راهی «لاس وگاس» شد

ممکن است بپسندید...