زخمی شدن الجولانی و کشته شدن ۱۲ سرکرده جبهه النصره در حملات جنگنده‌های روسی

زخمی شدن الجولانی و کشته شدن ۱۲ سرکرده جبهه النصره در حملات جنگنده‌های روسی

زخمی شدن الجولانی و کشته شدن ۱۲ سرکرده جبهه النصره در حملات جنگنده‌های روسی

زخمی شدن الجولانی و کشته شدن ۱۲ سرکرده جبهه النصره در حملات جنگنده‌های روسی

ممکن است بپسندید...