عامل حمله لاس وگاس ۹ دقیقه تیراندازی کرده

عامل حمله لاس وگاس ۹ دقیقه تیراندازی کرده
کلانتر شهر کلارک در لاس وگاس میگوید که عامل تیراندازی حدود 9 دقیقه به صورت مداوم به سمت مردم تیراندازی کرده است.

عامل حمله لاس وگاس ۹ دقیقه تیراندازی کرده

کلانتر شهر کلارک در لاس وگاس میگوید که عامل تیراندازی حدود 9 دقیقه به صورت مداوم به سمت مردم تیراندازی کرده است.
عامل حمله لاس وگاس ۹ دقیقه تیراندازی کرده

ممکن است بپسندید...