قاتل مدیر مسئول یک نشریه بازداشت شد

قاتل مدیر مسئول یک نشریه بازداشت شد
پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل مدیرمسئول یکی از نشریات کشور خبر داد.

قاتل مدیر مسئول یک نشریه بازداشت شد

پلیس آگاهی تهران بزرگ از دستگیری عامل قتل مدیرمسئول یکی از نشریات کشور خبر داد.
قاتل مدیر مسئول یک نشریه بازداشت شد

ممکن است بپسندید...