قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید

قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید
نشست مشترکی میان محمدرضا ساکت، مارکو اوکتاویو و پریا شهریاری امروز صبح در دفتر دبیرکل برگزار شد.

قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید

نشست مشترکی میان محمدرضا ساکت، مارکو اوکتاویو و پریا شهریاری امروز صبح در دفتر دبیرکل برگزار شد.
قرارداد سرمربی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی به امضا رسید

ممکن است بپسندید...