ماسک هایی که در برابر آلوگی هوا مقاوم نیستند را بشناسید

ماسک هایی که در برابر آلوگی هوا مقاوم نیستند را بشناسید
ماسک‌های کاغذی هیچ اثری در استنشاق گازهای آلاینده ندارند و کاملا بی فایده هستند. از سویی قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا، می‌تواند اثرات مخربی روی سیستم تنفسی، قلب و مغز داشته باشد.

ماسک هایی که در برابر آلوگی هوا مقاوم نیستند را بشناسید

ماسک‌های کاغذی هیچ اثری در استنشاق گازهای آلاینده ندارند و کاملا بی فایده هستند. از سویی قرارگرفتن در معرض آلودگی هوا، می‌تواند اثرات مخربی روی سیستم تنفسی، قلب و مغز داشته باشد.
ماسک هایی که در برابر آلوگی هوا مقاوم نیستند را بشناسید

ممکن است بپسندید...