مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام کرد

مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام کرد
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان 1396 نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۱۱.۷ درصد رسید.

مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام کرد

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار تابستان 1396 نرخ بیکاری در تابستان امسال به ۱۱.۷ درصد رسید.
مرکز آمار نرخ بیکاری را اعلام کرد

ممکن است بپسندید...