نامه ۱۸۰ نماینده آمریکایی به ترامپ برای تأیید برجام

نامه ۱۸۰ نماینده آمریکایی به ترامپ برای تأیید برجام
۱۸۰ نماینده دموکرات آمریکا طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور این کشور خواستند تا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید کند.

نامه ۱۸۰ نماینده آمریکایی به ترامپ برای تأیید برجام

۱۸۰ نماینده دموکرات آمریکا طی نامه‌ای از رئیس‌جمهور این کشور خواستند تا توافق هسته‌ای با ایران را تأیید کند.
نامه ۱۸۰ نماینده آمریکایی به ترامپ برای تأیید برجام

ممکن است بپسندید...