هشدار رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره نقش‌آفرینی سرویس‌های بیگانه

هشدار رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره نقش‌آفرینی سرویس‌های بیگانه
سردار طائب با تشریح ابعاد ضد امنیتی اقدامات سرویس های جاسوسی بیگانه علیه نظام از پروژه های جدید رسانه ای دشمن پرده برداشت.

هشدار رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره نقش‌آفرینی سرویس‌های بیگانه

سردار طائب با تشریح ابعاد ضد امنیتی اقدامات سرویس های جاسوسی بیگانه علیه نظام از پروژه های جدید رسانه ای دشمن پرده برداشت.
هشدار رئیس سازمان اطلاعات سپاه درباره نقش‌آفرینی سرویس‌های بیگانه

ممکن است بپسندید...