واردات بیش از روال علت توقف ثبت سفارش خودرو بوده است

واردات بیش از روال علت توقف ثبت سفارش خودرو بوده است
قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت با اشاره به دستورالعمل جدید ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی اعلام کرد، ثبت سفارش بیش از روال عادی برای واردات خودرو در چند‌ماه نخست امسال و ارزبری بالای آن، سازمان توسعه تجارت را مجبور به توقف ثبت سفارش برای مدیریت واردات خودروهای خارجی کرد.

واردات بیش از روال علت توقف ثبت سفارش خودرو بوده است

قائم‌مقام وزیر صنعت در امور تجارت با اشاره به دستورالعمل جدید ثبت سفارش و واردات خودروهای خارجی اعلام کرد، ثبت سفارش بیش از روال عادی برای واردات خودرو در چند‌ماه نخست امسال و ارزبری بالای آن، سازمان توسعه تجارت را مجبور به توقف ثبت سفارش برای مدیریت واردات خودروهای خارجی کرد.
واردات بیش از روال علت توقف ثبت سفارش خودرو بوده است

ممکن است بپسندید...