پیگیری فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی در مجلس

پیگیری فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی در مجلس
بر اساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.

پیگیری فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی در مجلس

بر اساس مستندات و گفته‌های مسئولان سازمان مالیاتی و گمرک، تا انتهای فروردین‌ماه سال گذشته رقمی حدود ۸هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی بابت سوء استفاده کارت‌های بازرگانی وجود داشته است.
پیگیری فرار مالیاتی ۸ هزار میلیارد تومانی در مجلس

ممکن است بپسندید...