زمان تعیین وضعیت پیکر ۱۱۹ شهید تازه تفحص شده اعلام شد

زمان تعیین وضعیت پیکر ۱۱۹ شهید تازه تفحص شده اعلام شد
رئیس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکر شهدای تازه تفحص شده تا آخر ماه صفر تعیین وضعیت و برای شناسایی بیشتر به تهران منتقل می‌شوند.

زمان تعیین وضعیت پیکر ۱۱۹ شهید تازه تفحص شده اعلام شد

رئیس کمیته جستجوی مفقودان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پیکر شهدای تازه تفحص شده تا آخر ماه صفر تعیین وضعیت و برای شناسایی بیشتر به تهران منتقل می‌شوند.
زمان تعیین وضعیت پیکر ۱۱۹ شهید تازه تفحص شده اعلام شد

ممکن است بپسندید...