سیاست‌های اشتغالزایی دولت ناموفق است/ بعضی روز‌ها شاهد ۲ تجمع در مقابل مجلس هستیم

سیاست‌های اشتغالزایی دولت ناموفق است/ بعضی روز‌ها شاهد ۲ تجمع در مقابل مجلس هستیم
عضو کمیسیون اجتماعی گفت: سیاست های اشتغالزایی و کارافرینی دولت را در چند سال گذشته موفق نمی بینم، اگر این سیاست ها موفق بود باید کاهش آمار بیکاری و نه افزایش آن را در جامعه مشاهده می کردیم

سیاست‌های اشتغالزایی دولت ناموفق است/ بعضی روز‌ها شاهد ۲ تجمع در مقابل مجلس هستیم

عضو کمیسیون اجتماعی گفت: سیاست های اشتغالزایی و کارافرینی دولت را در چند سال گذشته موفق نمی بینم، اگر این سیاست ها موفق بود باید کاهش آمار بیکاری و نه افزایش آن را در جامعه مشاهده می کردیم
سیاست‌های اشتغالزایی دولت ناموفق است/ بعضی روز‌ها شاهد ۲ تجمع در مقابل مجلس هستیم

ممکن است بپسندید...