سیاست اوباما در برجام بر تغییر حکومت ایران استوار بود

سیاست اوباما در برجام بر تغییر حکومت ایران استوار بود
یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز پنجشنبه تصریح کرد که چشم‌انداز دولت قبلی این کشور در طراحی توافق هسته‌ای با ایران، تغییر حکومت این کشور بوده است.

سیاست اوباما در برجام بر تغییر حکومت ایران استوار بود

یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی روز پنجشنبه تصریح کرد که چشم‌انداز دولت قبلی این کشور در طراحی توافق هسته‌ای با ایران، تغییر حکومت این کشور بوده است.
سیاست اوباما در برجام بر تغییر حکومت ایران استوار بود

ممکن است بپسندید...