صحبت‌های ایشی گورو بعد از برنده شدن نوبل ادبیات

صحبت‌های ایشی گورو بعد از برنده شدن نوبل ادبیات
کازوئو ایشی گورو که به خاطر مجموعه آثار خود برنده جایزه نوبل ادبیات شد، در صحبتی گفته وقتی این خبر را شنید کاملا مطمئن نبود که واقعی است یا خیر.

صحبت‌های ایشی گورو بعد از برنده شدن نوبل ادبیات

کازوئو ایشی گورو که به خاطر مجموعه آثار خود برنده جایزه نوبل ادبیات شد، در صحبتی گفته وقتی این خبر را شنید کاملا مطمئن نبود که واقعی است یا خیر.
صحبت‌های ایشی گورو بعد از برنده شدن نوبل ادبیات

ممکن است بپسندید...