گوترش: توافق هسته‌ای با ایران دستاورد بزرگی بود

گوترش: توافق هسته‌ای با ایران دستاورد بزرگی بود
دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اظهارات خود توافق هسته‌ای غرب با ایران را «دستاورد بزرگی» خواند و خواستار تداوم آن شد.

گوترش: توافق هسته‌ای با ایران دستاورد بزرگی بود

دبیر کل سازمان ملل متحد در تازه‌ترین اظهارات خود توافق هسته‌ای غرب با ایران را «دستاورد بزرگی» خواند و خواستار تداوم آن شد.
گوترش: توافق هسته‌ای با ایران دستاورد بزرگی بود

ممکن است بپسندید...