افت نیم‌ درصدی شاخص در هفته نیمه‌ تعطیل بورس

افت نیم‌ درصدی شاخص در هفته نیمه‌ تعطیل بورس
شاخص بورس در مدت سه روز معاملاتی افت نیم‌درصدی را در هفته گذشته به ثبت رساند.

افت نیم‌ درصدی شاخص در هفته نیمه‌ تعطیل بورس

شاخص بورس در مدت سه روز معاملاتی افت نیم‌درصدی را در هفته گذشته به ثبت رساند.
افت نیم‌ درصدی شاخص در هفته نیمه‌ تعطیل بورس

ممکن است بپسندید...