سوئیس برای میانجیگری در بحران کاتالونیا اعلام آمادگی کرد

سوئیس برای میانجیگری در بحران کاتالونیا اعلام آمادگی کرد
سوئیس امروز اعلام کرد که آمادگی دارد در جایگاه بی‌طرف در زمینه حل بحران کاتالونیا اقدام کند.

سوئیس برای میانجیگری در بحران کاتالونیا اعلام آمادگی کرد

سوئیس امروز اعلام کرد که آمادگی دارد در جایگاه بی‌طرف در زمینه حل بحران کاتالونیا اقدام کند.
سوئیس برای میانجیگری در بحران کاتالونیا اعلام آمادگی کرد

ممکن است بپسندید...