ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!

ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!
در جنگ، زندگی جریان داشت و چقدر به ما خوش می‌گذشت. یک‌بار برای چند تا نوجوان شرح زندگی خودمان را در آن روزها تعریف کردم. همه‌شان می‌گفتند اگر الان جنگ بود ما هم شرکت می‌کردیم.

ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!

در جنگ، زندگی جریان داشت و چقدر به ما خوش می‌گذشت. یک‌بار برای چند تا نوجوان شرح زندگی خودمان را در آن روزها تعریف کردم. همه‌شان می‌گفتند اگر الان جنگ بود ما هم شرکت می‌کردیم.
ناگفته‌های داوود امیریان از سانسورهای جنگ/ حالا همه حاجی و سید شده‌اند!

ممکن است بپسندید...