واکنش اسحاق جهانگیری به خبر دستگیری برادرش

واکنش اسحاق جهانگیری به خبر دستگیری برادرش
معاون اول رئیس‌جمهور با انتشار پستی در ایسنتاگرامش گفته این مسئله قابل پیش بینی بود.

واکنش اسحاق جهانگیری به خبر دستگیری برادرش

معاون اول رئیس‌جمهور با انتشار پستی در ایسنتاگرامش گفته این مسئله قابل پیش بینی بود.
واکنش اسحاق جهانگیری به خبر دستگیری برادرش

ممکن است بپسندید...