گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»

گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»
دو سال گذشته انیمیشنی در ایران به اکران درآمده بود با عنوان «شاهزاره روم». همان موقع یاداشتی نوشتم که ضمن بحث درباره چرایی جهانی بودن «موضوع» انیمیشن، همزمانی آن را با دو اتفاق مهم دیگر در پازل گفتمان جهانی یادآوری کردم.

گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»

دو سال گذشته انیمیشنی در ایران به اکران درآمده بود با عنوان «شاهزاره روم». همان موقع یاداشتی نوشتم که ضمن بحث درباره چرایی جهانی بودن «موضوع» انیمیشن، همزمانی آن را با دو اتفاق مهم دیگر در پازل گفتمان جهانی یادآوری کردم.
گفتگوی جذاب با محمدرضا صابری تهیه‌کننده فیلم محمد «ص»

ممکن است بپسندید...