بهاء الحریری: از استعفای برادرم حمایت می‌کنم

بهاء الحریری: از استعفای برادرم حمایت می‌کنم
برادر سعد الحریری در اولین واکنش به استعفای وی از نخست وزیری لبنان گفت که از تصمیم وی حمایت می‌کند.

بهاء الحریری: از استعفای برادرم حمایت می‌کنم

برادر سعد الحریری در اولین واکنش به استعفای وی از نخست وزیری لبنان گفت که از تصمیم وی حمایت می‌کند.
بهاء الحریری: از استعفای برادرم حمایت می‌کنم

ممکن است بپسندید...