داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است

داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است
عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در غرب عراق از آزادسازی روستاهای جدید و هلاکت ده‌ها تکفیری و انهدام خودروهای بمبگذاری شده آن‌ها خبر داد.

داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است

عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات مناطق باقیمانده تحت اشغال داعش در غرب عراق از آزادسازی روستاهای جدید و هلاکت ده‌ها تکفیری و انهدام خودروهای بمبگذاری شده آن‌ها خبر داد.
داعش طی دو روز گذشته متحمل خسارات سنگینی در غرب عراق شده است

ممکن است بپسندید...