همکاری سپاه و گروه‌های جهادی برای ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده

همکاری سپاه و گروه‌های جهادی برای ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده
مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی گفت: بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی بر اساس توان هر استان توسط گروه‌های سازندگی سپاه و گروههای جهادی ساخته می‌شود.

همکاری سپاه و گروه‌های جهادی برای ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده

مسئول سازندگی سازمان بسیج دانشجویی گفت: بین ۵۰ تا ۱۰۰ واحد مسکونی بر اساس توان هر استان توسط گروه‌های سازندگی سپاه و گروههای جهادی ساخته می‌شود.
همکاری سپاه و گروه‌های جهادی برای ساخت منازل مسکونی در مناطق زلزله‌زده

ممکن است بپسندید...