اعلام برنامه هیئت‌های مذهبی شب شهادت امام حسن (ع)

اعلام برنامه هیئت‌های مذهبی شب شهادت امام حسن (ع)
برنامه هیئت‌های مذهبی شاخص تهران که در شب شهادت امام حسن (ع) اقدام به برپایی مراسم عزاداری می‌کنند، منتشر می‌شود.

اعلام برنامه هیئت‌های مذهبی شب شهادت امام حسن (ع)

برنامه هیئت‌های مذهبی شاخص تهران که در شب شهادت امام حسن (ع) اقدام به برپایی مراسم عزاداری می‌کنند، منتشر می‌شود.
اعلام برنامه هیئت‌های مذهبی شب شهادت امام حسن (ع)

ممکن است بپسندید...