برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری می‌مانیم

برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری می‌مانیم
رئیس‌جمهور لبنان ضمن اعلام اینکه امیدوار است با موافقت سعد الحریری نخست‌وزیر مستعفی برای رفتن به پاریس، بحران کنونی تمام شود؛ افزود برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری از فرانسه می‌ماند.

برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری می‌مانیم

رئیس‌جمهور لبنان ضمن اعلام اینکه امیدوار است با موافقت سعد الحریری نخست‌وزیر مستعفی برای رفتن به پاریس، بحران کنونی تمام شود؛ افزود برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری از فرانسه می‌ماند.
برای تصمیم‌گیری نهایی منتظر بازگشت الحریری می‌مانیم

ممکن است بپسندید...