جزئیات پذیرش سربازی فارغ التحصیلان در شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد

جزئیات پذیرش سربازی فارغ التحصیلان در شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد
رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: به منظور حمایت از نیروی انسانی شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند.

جزئیات پذیرش سربازی فارغ التحصیلان در شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد

رئیس امور شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان گفت: به منظور حمایت از نیروی انسانی شرکت‌های دانش بنیان می‌توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده کنند.
جزئیات پذیرش سربازی فارغ التحصیلان در شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام شد

ممکن است بپسندید...