«رُبانِ خونی»

«رُبانِ خونی»
انتظار می‌رود از مسئولان که بجای سرپوش نهادن بر روی مشکلات، سعی در حل مشکلات زلزله زدگان داشته باشند و امیدواریم در آینده بجای قیچی کردن ربان‌های نمادین، پروژه‌هایی افتتاح شود که تا سال‌ها با دوام و بدون مشکل کار کنند.

«رُبانِ خونی»

انتظار می‌رود از مسئولان که بجای سرپوش نهادن بر روی مشکلات، سعی در حل مشکلات زلزله زدگان داشته باشند و امیدواریم در آینده بجای قیچی کردن ربان‌های نمادین، پروژه‌هایی افتتاح شود که تا سال‌ها با دوام و بدون مشکل کار کنند.
«رُبانِ خونی»

ممکن است بپسندید...