فیلمبرداری «باتو می‌مانم» همچنان ادامه دارد

فیلمبرداری «باتو می‌مانم» همچنان ادامه دارد
فیلمبرداری «با تو می‌مانم» که از چندی پیش در تهران کلید خورده بود از مرز ۳۰ درصد گذشت و عوامل همچنان در لوکیشن‌های مختلف در حال پیگیری و ضبط این فیلم بلند هستند.

فیلمبرداری «باتو می‌مانم» همچنان ادامه دارد

فیلمبرداری «با تو می‌مانم» که از چندی پیش در تهران کلید خورده بود از مرز ۳۰ درصد گذشت و عوامل همچنان در لوکیشن‌های مختلف در حال پیگیری و ضبط این فیلم بلند هستند.
فیلمبرداری «باتو می‌مانم» همچنان ادامه دارد

ممکن است بپسندید...