مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم

مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم
مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم صبح امروز در حسینیه امام رضا برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم

مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم صبح امروز در حسینیه امام رضا برگزار شد
مراسم گرامیداشت شهید حسن طهرانی مقدم

ممکن است بپسندید...